Fine Shortcut d.o.o.

Drage Ivaniševica 4,
HR-10090 Zagreb, Croatia
OIB: 32220408056
MB: 080968193
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000,00 uplaćen u cijelosti
Vlado Bošnjak, direktor
Žiro račun: HR1924840081107303507, Raiffeisenbank Austria d.d.